Revize kotle je důležitá pro bezpečnost i pojišťovny

Revize kotle je důležitá pro bezpečnost i pojišťovny

 

Pravidelná revize kotlů patří mezi povinnosti, které by žádný majitel nebo uživatel domu, bytu nebo třeba provozovny neměl podceňovat. Kromě určité zákonné povinnosti zajištění revize, je třeba zdůraznit i bezpečnostní riziko, které zanedbaná údržba může přinést. Co obnáší revize kotle? Na kdy je vhodné ji naplánovat a co dalšího byste měli vědět?

Revize kotle
Revize kotle

Co je revize kotlů

Revize kotlů je pravidelně se opakující odborný dohled, fyzická kontrola a zajištěni funkčnosti topícího zařízení. Tím jsou plynové kotle nebo kotle na tuhá paliva. Pokud je k vytápění využíván elektrokotel, není revize třeba. A to z toho důvodu, že v tomto typu kotle nedochází ke spalování. Tudíž ani k zanášení zařízení a spalinových cest nečistotami.

 

Jaké jsou povinnosti pro revize kotlů

Revizi kotlů zákon upravuje jen v některých případech. Týká se pak především právnických osob a podnikajících fyzických osob. Absence povinnosti pravidelné kontroly u běžných domácností u některých typů kotlů ovšem dohánějí pojišťovny. Ty vyžadují doklad o provedené kontrole k tomu, aby umožnily sjednání pojištění nemovitosti nebo domácnosti. Dalším, kdo vyžaduje pravidelnou revizi, jsou sami výrobci kotlů a také správci domů. Pravidelná revize je mimo jiné způsob, jak předcházet nehodám, které mohou mít i fatální následky.

 

Jak udělat revizi plynového kotle

Plynový spotřebič je vhodné revidovat jedenkrát ročně, ale zákon ukládá povinnost pouze právnických osobám (firmám) a podnikajícím fyzickým osobám, a to jednou za tři roky. Běžným uživatelům zákon nařizuje pouze bezpečné užívání spotřebiče, což je jako pojem nedostačující. Odborníci se proto shodují na doporučeních.

 

U plynových kotlů jsou to tato:

Revize plynového kotle
Revize plynového kotle
 • Povinná revize – 1x za tři roky u firem a podnikatelů
 • Nepovinná revize – 1x ročně u domácností
 • Servisní kontrola – 1x ročně (tuto kontrolu vyžadují také výrobci kotlů)
 • Povinná čištění spalinové cesty – 1x ročně
 • Povinná kontrola spalinové cesty – 1x ročně

 

Co obnáší revize plynového kotle

Revizi provádí zásadně odborná osoba, tedy revizní technik. Ve firmách musí probíhat jednou za tři roky, v domácnostech je nutností v podstatě jen při uvedeni kotle do provozu. V následujících letech se jedná už o servisní kontrolu. Revize tedy spočívá v tom, že je kontrolováno správné zapojení kotle, které musí odpovídat normám a samozřejmě vylučovat jakékoli úniky plynu.

 

Jak udělat revizi kotle na tuhá paliva

Na kotle na tuhá paliva jsou v podstatě kladena o něco přísnější pravidla než na kotle plynové. Zákon o ochraně ovzduší uložil, aby všechny již instalované kotle prošly revizní kontrolou, a to do roku 2016. Zanedbání kontroly bylo možné pokutovat částkou 50 000 Kč. Nově instalované kotle na tuhá paliva je třeba revizí opatřit při zapojení a pak dále pravidelně jednou za tři roky.

 

Jak vypadají povinné a doporučené kontroly:

Revize kotle na tuhá paliva
Revize kotle na tuhá paliva
 • Povinná revize – 1x za tři roky u všech provozovatelů
 • Nepovinná revize – neexistuje
 • Servisní kontrola – 1x ročně
 • Povinná čištění spalinové cesty – 3x ročně nebo pokud jde pouze o sezónní využívání 2x ročně
 • Povinná kontrola spalinové cesty – 1x ročně

 

V souladu s nároky na ekologický provoz

Proč jsou podmínky přísnější? Kotle na tuhá paliva vypouštějí do ovzduší více škodlivin. Cílem kontrol je pak eliminace dopadu těchto škodlivin na životní prostředí. Revizi provádí revizní technik, který o stavu vydává doklad a také případná doporučení. Servisní prohlídku, které kontroluje vlastní funkčnost zařízení, jeho čištění, údržbu a seřízení, je pak třeba zajistit jedenkrát do roka. I o této kontrole dostanete potvrzení.

 

Kdy tedy využít revizního a kdy servisního technika?

Revize u obou typů kotlů jsou povinné při prvním zapojení. V tuto chvíli voláte revizního technika. Dále ho voláte vždy, pokud jste firma nebo podnikající fyzická osoba, a u obou typů kotlů, a to jednou za tři roky. Pokud řešíte domácnost vybavenou kotlem na tuhá paliva, zajištujete pak jednou za tři roky revizní prohlídku taky.

Servisní technik pomáhá s údržbou a správnou funkcí topícího zařízení. Servisní technik by váš kotel měl vidět jednou do roka.

 

Kontrola pro komíny a spalinové cesty

Stejně podstatná je každoroční kontrola komínů a spalinových cest u uvedených kotlů. Výstupy u plynového kotle musí projít pravidelnou kontrolou a čištěním jednou za rok. Kotle na tuhá paliva mají náročnější požadavky na činnost, proto i komíny a spalinové cesty je třeba kontrolovat a čisti častěji. Kontrola musí být jednou ročně, čištění pak minimálně dvakrát. I tyto činnosti musí vykonávat pouze odborná osoba. V tomto případě se jedná o osobu s živnostenským oprávněním v oboru kominictví – kominík.

 

Kdy se provádí revize spalinových cest:

 • Před novou instalací nebo před výměnou kotle
 • Při každé stavební úpravě komína
 • Při změně druhu používaného paliva
 • Při podezření na poškození
 • Po vzniku požáru v komínu

 

Cena za revizi kotle

Cenu ovlivňuje více faktorů. Může být dražší v sezóně, rozdílná v různých krajích, odvíjet se může i od typu zařízení. Obecně se ale pohybuje v rozmezí 500 – 1 500 Kč.

Servisní záruční kontrola by měla být po dobu záruky zdarma, po ní už si cenu určuje každý technik podle náročnosti práce nebo podle případné potřeby oprav či výměny poškozených dílů.

 

Kdy je nejlépe kontroly řešit?

Ideální období na revizi i servis je samozřejmě ještě před zahájením topné sezóny. Je to především proto, že je snadnější zajistit vhodného technika a samozřejmě případné vady v provozu se vyřeší s dostatečným předstihem. Nefunkční kotel v období zimních měsíců je velký problém.

Pravidelná kontrola a revize kotlů bezesporu zajišťuje jejich bezpečný chod a dlouhou životnost.

4.8/5 - (14 hlasů)