Krbová kamna – s výměníkem nebo bez

Krbová kamna – s výměníkem nebo bez?

 

Za poslední desetiletí se razantně změnily tradiční způsoby vytápění rodinných domů, chat a jiných budov určených k bydlení. Tradiční uhelnou kotelnu vystřídalo vytápění elektřinou či plynem, které majitelům nemovitosti přineslo jistý komfort a jednoduchost obsluhy elektrického/ plynového kotle. Je ovšem důležité zmínit, že tradiční způsoby vytápění nezůstaly zapomenuty a stále se těší velké, v poslední době dokonce stále rostoucí oblibě.

krbová kamna s výměníkem ano nebo ne

Zvláště v posledních měsících, kdy ceny energií neúprosně rostou hledá velké procento majitelů nemovitostí alternativní způsoby vytápění. Jedná se tak o jistý návrat ke kořenům a k tradičnímu způsobu vytápění nemovitostí. Oblíbeným prvkem domácnosti se opět staly nejrůznější spotřebiče na pevná paliva – počínaje klasickými kamny, sporáky s troubou a konce oblíbenými krby a krbovými kamny. Všechny tyto spotřebiče skvěle plní svou primární funkci – sálavým teplem vytápějí okolní prostor. Mnohem větší výhodu potom stýkají ty spotřebiče, které lze využívat společně se zabudovaným výměníkem. V následujících odstavcích se na tuto problematiku podíváme podrobněji.

 

Co je to výměník

 

Výměník je zařízení nebo, chcete-li, součást spotřebiče, která se stará o tepelnou výměnu mezi dvěma soustavami. V našem případě se konkrétně jedná o teplovodní výměník, zmíníme ovšem i teplovzdušný typ. Populární krbová kamna tuto součást mohou, ale také nemusí obsahovat. V čem tedy tkví výhody výměníku a proč si pořídit spotřebič, který je jím vybaven?

 

Funkce výměníku

 

Jak už bylo řečeno, výměník slouží k výměně tepla mezi dvěma soustavami. Jak si to představit v praxi? Ve své podstatě jde o velmi jednoduché zařízení. Tepelný spotřebič (například v našem případě krbová kamna) ohřívají kovový zásobník, ve kterém je v uzavřené soustavě ohřívána voda. Výměník je napojený na další prvky soustavy – například na bojler, radiátor a podobně. Součástí bývá zpravidla také oběhové čerpadlo, které zajistí cirkulaci vody v systému či expanzní nádoba pro vyrovnání tlaku. Jak si použití v praxi nejlépe představit? Spotřebič produkuje sálavé teplo do jedné místnosti, avšak zároveň jsou pomocí radiátoru vytápěné další dvě oddělené místnosti. Není třeba složitě rozebírat, že tento systém je velmi prospěšný například k vybudování na různých chatách a chalupách, kde je o to přirozenější topit tuhými palivy (často i z důvodu absence plynu).

Existuje i další typ výměníku – a sice výměník teplovzdušný. Ten funguje na podobném principu, avšak zde se ohřívá pouze vzduch, nikoli voda. Nevýhodou teplovzdušného výměníku může být jistá prašnost a ventilace nečistot ze spalování v systému. Tento neduh je řešitelný instalací vhodných filtrů.

 

Hlavní výhody instalace výměníku

 

Vhodná krbové kamna s výměníkem lze více než doporučit do objektů, jejichž vytápění nelze realizovat pouhým jedním tepelným spotřebičem na tuhá paliva. Typicky může jít o starší nemovitosti s místnostmi oddělenými silnou stěnou či chladnější chodbou. Díky výměníku odpadá nutnost zatápět ve více místnostech – bohatě stačí topit v jedněch krbových kamnech a teplo za pomoci výměníku rozvést do dalších prostor. Výhodou je také eventuální ohřev užitkové vody či vody v bojleru – možností je opravdu mnoho.

 

Nevýhody výměníku

 

Je třeba mít na mysli také fakt, že kamna s výměníkem mohou mít i určité nevýhody. Z logického úsudku bude jednou z nevýhod vyšší pořizovací cena. Je to zřejmé – krbová kamna s rozšířenou funkčností ve formě výměníku jednoduše musí být finančně nákladnější. Potom je na zvážení, zda je tento příplatek rentabilní a výměník nalezne své zdárné využití. Je také mít na paměti, že samotný výměník toho moc nesvede bez celé soustavy, ke které je připojen. To vyžaduje další investice na nákup radiátorů, oběhového čerpadla, vodovodního potrubí. Což je ovšem opět položka předpokládatelná.

I přes vyšší finanční náročnost a náročnější zprovoznění lze krbová kamna s výměníkem doporučit. Ušetřený čas a lepší rozvod tepla po objektu, či peníze ušetřené za elektrický ohřev vody/ vytápění za to jednoduše stojí.

 

výměník ano nebo ne

 

Účinnost výměníku

 

Zmínili jsme ve zkratce teplovzdušný výměník – a právě účinnost je oblast, ve kterém lehce převyšuje teplovodní výměník. Z logiky věci díky teplovzdušnému výměníku získáme rychlejší teplo. Oproti tomu teplovodní výměník část tepla spotřebuje na samotný rozvod tepla pomocí vody. I přes tuto skutečnost lze teplovodní výměník doporučit pro jeho obecné vlastnosti a funkcionalitu.

 

Životnost výměníku

 

Tak jako každý spotřebič či výrobek, i výměník oplývá určitou životností. Ta je definována především použitými materiály a technologií zpracování. Nesmíme opomenout také rozdílnou kvalitu různých výrobků. Vyšší kvalita samozřejmě znamená i vyšší cenu, je potom potřeba zvážit, co od výrobku očekáváme a jak dlouho chceme, aby dobře sloužil. Ve zkratce je možné říci, že zrovna zde není vhodné šetřit. Investice do kvality se vyplatí a výměník bude dobře sloužit po dlouhé roky bez nutnosti opravy či výměny. Důležité je dodržovat v každém případě doporučení výrobce a řídit se jimi tak, aby nevhodným používáním nebyla doba životnosti výměníku zkrácena.

 

Výměník ano nebo ne?

 

Pořízení krbových kamen s výměníkem lze doporučit v dnešní době každému, kdo chce mít zajištěn alternativní způsob vytápění své nemovitosti v dobách, kdy ceny energií neúprosně rostou. Vhodný výběr teplovodního či teplovzdušného výměníku zajistí vytápění více místností či ohřev vody za použití jediného zdroje tepla. Krbové kamna s výměníkem tedy nezbývá než doporučit a to nejen chatařům.

4.9/5 - (14 hlasů)